Márton Mónika 2020. július 20. 10:00
A kiemelkedően eredményes csapatok 5 jellemzője
Sokat hallani arról, hogy egy szervezet, egy cég élete, sikeressége mennyire összefügg a csapatai fejlettségével, eredményességével, együttműködési készségével. Mindannyiunknak vannak csapat élményei, de vajon milyenek az igazán jó csapatok? Márton Mónika szervezetfejlesztő, tréner, coach írása.

A munkánkon, a hobbinkon, a baráti társaságunkon vagy valamilyen önkéntes közösségen keresztül biztosan voltunk már csapattagok. Abban azonban különbözünk, hogy ezen élmények mentén, milyen konzekvenciákat vontunk le a csapatról, mint fogalomról.

  • Nektek mi jut eszetekbe arról, hogy csapat? 
  • Milyen érzéseket kelt bennetek ez a fogalom?
  • Volt már részetek igazán jó csapat tagjának lenni? 
  • Ti miből látjátok, érzitek egy csapatról, hogy na ők igazán jók, hova tovább kiválóak?
  • És egyáltalán, mitől hívjuk csapatnak az emberek közösségét?

Csapatról akkor beszélünk, ha egy közösségnek van külső határa, vagyis egyértelmű, hogy ki van kint, és ki van bent, ki része a csapatnak, és ki nem.

Fontos az is, hogy a csapatnak legyen vezetője, akit a tagok elfogadnak. Ez nem csupán azt jelenti, hogy a vezetői pozíció be van töltve, hanem azt, hogy a vezetői szerep is be van töltve. Jó esetben a kettő kéz a kézben jár, de nem feltétlenül. A pozíciót a szervezet adja a vezetőnek, az organigramon fel van tüntetve, a névjegyen szerepel a titulus. Azonban sokszor láttunk már olyat, hogy egy teamnek bár van vezetője, dedikált erre a szervezet egy személyt, de az illető nem áll bele a szerepébe, nem csinálja azokat a feladatokat, amiket a pozícióban kellene. Nem vállal felelősséget, nem dönt, nem alakít és tart fenn struktúrát és így tovább. Ilyen esetben a pozíció betöltött, a szerep nem.

Eddig akár csoportról is beszélhetnénk, hiszen egy tanuló csoportra, egy társasutazás csoportjára a fentiek mind jellemzők. Van azonban egy olyan kritérium, ami egyben a csapat legfontosabb jellemzője, hogy a kitűzött célokat csak kölcsönös egymásrautaltságban, magas szintű együttműködésben érik el.

A fentiek mind szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán csapatról beszéljünk. Lássuk, mi jellemzi közülük azokat, akik kiemelkednek és a legjobbak!

Hozzák az egzakt eredményeket: Amikor kiváló csapatról beszélünk, talán nem ez az első asszociációnk, de ha jól meggondoljuk, a csapattagok azért kezdenek együttműködni, mert szeretnének elérni valamit. Valamit, ami kézzelfogható, mérhető, megszámolható és közösen tudják létrehozni. Az üzleti életben ezek üzleti számok, a sportban gólok, méterek, kilométerek, pontok, a művészetben művészi hatás, vagy egy megmérettetésen való részvétel, vagy néző szám és még sorolhatnánk.

Minden csapatnak van, kell, hogy legyen valamilyen egzakt célja. Az igazán kivételesek ezeket elérik. 

A csapatban pszichológiai biztonság van: A pszichológiai biztonság egy nagyon különleges minőség és különleges élmény. Csapatok esetén ez azt jelenti, hogy az egyén számára nem jelent kockázatot, ha megmutatja magát a csapatban, ha véleményt formál, ha nem ért egyet a többséggel, ha hibázik, ha megkérdőjelez. Magas pszichológiai biztonság esetén nincsenek tabutémák, minden megbeszélhető. Nem jelent mindig kellemes érzést, de biztonságosat igen.

A kiváló csapatokban magas a pszichológiai biztonság, amit nem vesznek alap adottságnak, hanem folyamatosan tesznek érte, és erősítik.

Folyamatosan fejlesztik a kapcsolatukat a környezetükkel: A kiváló csapatok tágan értelmezik a környezetüket. Beleértik az üzleti partnereiket, a társterületeket, a vevőiket, de a versenytársaikat, a tulajdonosukat, a fenntartójukat, a társadalmat, a természeti környezetet egyaránt. Fontos számukra a fenntartható fejlődés. Nem csak konzerválják a jó kapcsolatot, hanem tudatosan fejlesztik azokat. Tisztában vannak azzal, hogy kik a stakeholdereik (működésük érintettjei) folyamatosan fejlesztik a stakeholdereikhez fűződő kapcsolatukat, ismerik az érintettjeik igényeit és reagálnak rá.

A kiváló csapatok tudatosak, proaktívak és felelősek a környezetükkel kapcsolatban, legyen az tárgyi, természeti, emberi, társadalmi környezet. 

Folyamatosan fejlődnek, tanulnak: Az igazán kivételesek, ahogy mondani szokták nem ülnek a babérjaikon. Képzik magukat szakmai szempontból, képzik magukat soft készségeik tekintetében. Minden helyzetet, legyen az sikeres vagy sikertelen, legyen az eredmény vagy hiba, tanulási lehetőségnek élnek meg. Folyamatos fejlődés jellemzi őket a szolgáltatásuk, termékük, folyamataik, tudásuk, együttműködésük tekintetében. A csapat életének rendszeres velejárója a csapat szintű önreflexió. 

Az igazán kiválók nemcsak, hogy szükségét látják a folyamatos fejlődésnek, nemcsak, hogy feladatuknak tekintik, de szeretik és élvezik a tanulási folyamataikat akkor is, ha egyénileg történik, de még inkább, ha együtt.

Stabilitás jellemzi őket: Stabilitás? Ma? Jogos a kérdés, hiszen minden változik, és az elmúlt időszak mindenről szólt, csak nem a stabilitásról. Ha a stabilitás a jövés-menés ellentettje, a kiszámíthatatlanság ellenpólusa, az állandóság szinonimája, akkor valóban nem sok esély van rá manapság. A stabilitás azonban a csapatok életében azt jelenti, hogy vannak stabil folyamataik, amikhez nyúlhatnak a turbulens időszakokban, stabil az értékrendjük, ami iránytűként szolgál, és van ún. belső stabilitásuk, megtartó erejük. Van bizalmat ébresztő rituáléjuk arra, hogy fogadnak be új tagokat és van lezárást, tanulást segítő metódusuk arra, hogyan engednek el valakit.

A kiemelkedően eredményes csapatok tudatosan tesznek a jók megtartásáért, a jók bevonzásáért és bátor, tiszteletteljes döntést hoznak, ha valakitől el kell válniuk. Az igazán jó csapatban mindenki érzi a felelősségét és a hozzájárulását ahhoz, hogy mennyire stabil a csapatuk.