hero
Négynapos munkahét egyenlő nagyobb produktivitás?
Az ötnapos munkahét több mint egy évszázada az üzleti világ pillére. Azonban napjainkban a technológia gyors változása számos lehetőséget és változást von maga után. A modern munkaerő sokkal rugalmasabb megközelítést kíván, mint korábban. Adott a kérdés: mi lenne, ha a konvencionális munkahetet is újragondolnánk? Növelhető lenne-e a produktivitás rövidebb munkahét bevezetésével?

Az előrelátó szervezetek már bevezették a négynapos munkahetet és természetesen nem lepődünk meg azon, hogy a munkavállalók lelkes támogatással üdvözlik az új kereteket. A Ricoh Europe kutatásából kiderül, hogy az európaiak több mint a fele (57%) úgy gondolja, hogy a technológia kulcsszerepet játszik egy négynapos munkahét megalkotásában, mivel így véleményük szerint növelhető lenne a produktivitás és a hatékonyság is.

Egy Új-Zélandon működő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cég például bevezette a négynapos munkahetet egy időre és az alkalmazottak fizetését nem változtatta. A felmérések azt mutatják, hogy nőtt a produktivitás a cégben, ráadásul a munkatársak elkötelezettsége is magasabb lett.

Ez a példa alátámasztja tehát, hogy a termelékenységet és a hatékonyságot nem keményebb és hosszabban tartó munkával lehet elérni. Helyette érdemes több szabadságot adni a munkavállalóknak és ráérezni az igényeikre. Ez nem csak az ő elégedettségüknek, de a céges mutatóknak is jót tesz.

Amíg azonban a négynapos munkahét gyökeret ver, vannak más tényezők is, melyekre fókuszálhatunk a produktivitás növelése érdekében:

Nem csak az irodatér közös, hanem a vallott értékek is

A munka-magánélet egyensúly nem csupán a mai generációknak fontos, hanem hasonlóképp értékes volt a Baby Boomereknek is. Ugyanígy közös értékként fogalmazható meg a magas teljesítmény iránti igény, a well-being programok, a mobilis munkavégzés, és az autonómiaérzet fontossága is. 

Folyamatos fejlesztés és munkavállalói élmény

Manapság az emberek többsége igényli a fejlődési lehetőségeket a cégeken belül. A munkavállalók nagy része úgy érzi, hogy az okos-applikációk segítik őket a munkavégzésben és a produktivitásukat is növelik.

Innovatív víziók

Fontos tudatosítani, hogy a hatékony munkavégzés nem csak a cégek érdeke, hanem a munkaerőnek is (jó esetben) célja, hogy feladatait minél magasabb szinten tudja elvégezni. Érdemes teret adni a munkavállalók innovatív ötleteinek megfogalmazására, hiszen legtöbbször azoktól jöhetnek a leghasznosabb újítások, ötletek, akik az adott munkakört nap mint nap betöltik.

Összességében tehát a produktivitás növelése a munkaerő támogatásában és motiválásában rejlik. A vezetőknek bizalmat kell szavazniuk a munkavállalók felé a rugalmasság biztosításával.