Nagy lépést tett a nemi sokszínűség javítása felé az UniCredit
Az UniCredit bejelentette: a csoport számára célul tűzte ki, hogy a felső vezetői pozíciókban a nők aránya 2022-re érje el a 20 százalékot. Ez része a bank sokszínűségi cselekvési tervének és annak a kötelezettségvállalásának, melyet az Egyesült Királyság Gazdasági és Pénzügyminisztériumának „Women in Finance Charter” dokumentumához 2018 júliusában történt csatlakozásakor tett. A bank emellett kinevezi a felső vezetői csapat egy tagját a nemek sokszínűsége és a befogadás felelősének a csoporton belül.

Jean Pierre Mustier, az UniCredit vezérigazgatója így kommentálta a hírt: „A sokszínűség nélkülözhetetlen az innovációhoz és a fenntartható eredményhez. Az UniCreditet mint páneurópai bankot gazdagítja munkatársaink sokszínűsége, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk olyan pozitív munkakörnyezet megteremtése iránt, ahol minden tehetségnek, készségnek és tapasztalatnak megbecsülésben van része, és a különböző álláspontok nyíltan kifejthetők. Ez kulcsfontosságú annak a célunknak az eléréséhez, hogy az európai bankszektor egyik legjobb munkaadójává váljunk. Ennek fontos eleme a nemek közötti egyensúly, és elismerjük, hogy ezen a téren még hosszú út áll előttünk. Határozott intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy folyamatosan javítsuk a sokszínűséget és a nemek közötti egyensúlyt a csoport minden szintjén, ezt jól példázza a 2022-ig elérendő 20 százalékos célkitűzés is.”

Emellett a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó külön célszámok lesznek érvényesek a felsővezetők kiválasztására, beleértve a nemek közötti bérkülönbséggel/béregyensúllyal és nemek sokszínűségét általánosabban érintő kezdeményezésekkel kapcsolatos célokat is. További meghatározott célok csoport- és helyi szinten egyaránt például: a vezetői pozíciókba való előléptetési folyamatba bevont nők számának növelése, a „short list”-es jelöltek nemek szerinti megoszlásának monitorozása és egyenlő esélyek biztosítása a nők számára a munkaerő-felvétel során.

Gender Balance Dashboard

A sokszínűségi és befogadási célok irányába tett előrelépéseket az UniCredit a Gender Balance Dashboard (a nemek közötti egyensúlyt monitorozó rendszer) használatával követi nyomon, és a csoport integrált jelentésében teszi közzé. A 20 százalékos csoportszintű cél a bank 2017-ben elindított csoportszintű sokszínűségi cselekvési tervének részét képezi, amely a sokszínűség minden szinten történő fejlesztésére és támogatására összpontosít a toborzás és a tehetséggondozás, a szakmai fejlődés, a bérezés, a munka és a magánélet közötti egyensúly, a tájékoztatás és az oktatás terén egyaránt. 2018-ban megalakult a sokszínűségi és befogadási bizottság, amelynek feladata e kezdeményezések végrehajtásának a nyomon követése.

A Women in Finance Charta az Egyesült Királyság Gazdasági és Pénzügyminisztériuma és az aláíró vállalatok által a kiegyensúlyozottabb és méltányosabb ágazat kialakítása érdekében tett kötelezettségvállalás. A chartához csatlakozó cégek vállalják, hogy az ágazat legjobb vállalkozásaivá válnak. A dokumentum kötelezi a vállalatokat, hogy támogassák a nők vezetői szerepvállalását a pénzügyi szolgáltatási ágazatban, elismeri az ágazat sokféleségét és a cégek eltérő kiindulási helyzetét a nemek közötti egyenlőség tekintetében, valamint megköveteli, hogy a vállalatok nyilvánosan számoljanak be arról, hogyan haladnak kitűzött céljaik megvalósításában, ezzel is támogatva a változáshoz szükséges átláthatóságot és elszámoltathatóságot.