Miért jobbak a vegyes csoportok?
Képzeljük el, hogy egy olyan csoport tagjai vagyunk, melynek fontos döntést kell hoznia. Mit szeretnénk jobban: hozzánk hasonló, velünk egynemű, egykorú, hasonló tapasztalatú, képzettségű társakat, akikkel könnyű egyetértésre jutni, vagy tőlünk különböző csoporttagokat, akik a miénktől eltérő szempontokat is észrevesznek? Melyik felállás lehet a jobb döntés alapja?

A tudomány válasza a fenti kérdésre az, hogy a különbözőség mértéke egy ideig javítja, majd egy ponton túl rontja a döntéshozatal hatékonyságát. Ez sokféle dimenzióra igaz, ezek közül a férfi-női összetételre is. Talán nem olyan könnyen érthető, hogy miért is van ez a hatás. Hiszen ha eltérő korú, más-más kultúrából érkező, vagy különböző végzettségű emberekre gondolunk, akkor hihetnénk azt is, hogy nagy a különbség köztük a dolgok megítélésében, akár az egyetértésben is. Akkor mégis miért jó a különbözőség? Miért vélelmezhetjük mégis azt, hogy hasonló korú, végzettségű és azonos kultúrából származó férfi és nő nézőpontja, érvelése között nagy valószínűséggel van olyan jellegű különbség, együttműködésükben pedig annyi szinergia, ami segíthet abban, hogy alaposabb döntést hozzanak?

Együtt könnyebb

A magyarázat több tényezőre vezethető vissza. Mielőtt azonban ezeket közelebbről megvizsgáljuk, előbb térjünk vissza egy pillanatra arra, hogy miért fogalmaztunk óvatosan úgy, hogy „nagy valószínűséggel”. Ennek oka az, hogy amikor kutatók a férfiak és nők átlagértékei között valódi különbséget találnak, akkor az egyes férfiak vagy nők egyéni értékei nagyon sokban eltérhetnek az átlagtól. Ezért mindig találunk olyan nőket, akik az adott tulajdonság szempontjából férfiasabbak, és fordítva. A továbbiakban tehát mindig tendenciákról lesz szó, ezért senki se lepődjön meg, ha élete során találkozott már ellenpéldával.

Az egyik fontos ok, amiért a férfi-női vegyes csoportok eredményesebbek lehetnek, az a döntési folyamat nem racionális elemeiből adódik. A döntési szokásaink az evolúció során fejlődtek ki, és nem a matematikai logika szabályait követik. Az eltérések egy részét heurisztikáknak vagy hüvelykujjszabályoknak hívjuk. Ezeknek számos fajtáját feltárta már a kísérleti pszichológia, s egyes elemeiről az derült ki, hogy a nők és a férfiak eltérést mutatnak az alkalmazásukban. A nők például általában kockázatkerülőbbek, mint a férfiak és jobban ragaszkodnak ahhoz, ami már az övék. Ezek olyan tulajdonságok, melyek bizonyos helyzetekben előnyösek, máskor pedig nem. Ezért hasznos, ha a döntéshozói csapatban megjelenik mindkét attitűd. Mindig a konkrét eset dönti el, hogy melyik a jobb irány, de érdemes mindkét szempontot mérlegelni.

Miért kockázatkerülőbbek a nők?

Egy másik fontos tényező a döntéshozatalban az intuíció. Ez annyiban különbözik az előbb említett hüvelykujjszabályoktól, hogy itt nem evolúciós „reflexekről” van szó, hanem az egyén élete során megszerzett tapasztalatok, szétszórtan meglévő ismeretanyag nem tudatos hasznosításáról. Ezt a pszichológia „tacit” tudásnak hívja. Míg a hüvelykujjszabályok esetében általánosságban előre kiszámíthatók a racionális döntésektől való eltérések, addig az intuíció teljesen egyéni. Utóbbit nagyban befolyásolja az egyéni életút, a személyiség és az emberek eltérő képességei, valamint az, amennyire mindezt hasznosítani tudják egy-egy döntésnél. Amikor a gyomrunkban érzünk valamit egy döntéshozatal során, akkor az intuíciónk lép működésbe. Angolul „gut feeling”-nek is hívják. Ilyenkor nem a racionális döntések során használt bal agyféltekénk működik elsősorban, hanem a jobb oldali, ami a kreativitásért, a művészi érzékért felelős és azért, hogy a dolgokat nagy vonalakban tudjuk átlátni. A képalkotó eljárásokkal folytatott vizsgálatok azt mutatják, hogy míg a problémamegoldás során a férfiak általában az egyik féltekéjüket – jellemzően a „racionális” bal oldalit – használják, addig ugyanazon feladatok megoldásánál a nőknél általában mindkét féltekében erős villózások figyelhetők meg, ami mindkét félteke bevonását jelzi. Ha ez a képesség megfelelő tapasztalatokkal társul, egy vegyes összetételű döntéshozói teamben nők és férfiak jól kiegészítik egymást.

A nőknek a heurisztikák területén megnyilvánuló nagyobb kockázatkerülő viselkedését is részben a jobb féltekéhez köthető fantáziával magyarázzák a kutatók. Azt tapasztalták ugyanis, hogy a nők könnyebben el tudják képzelni, milyen az, ha a döntések rossz kimenetele valósul meg. Emiatt érzelmileg is mélyebben átélik a lehetséges veszteségek miatti fájdalmat, és ezért vállalják kevésbé a rizikókat, mint a férfiak.

Másképp szerzünk információkat

A vegyes csoportok kialakítása mellett szól az is, hogy a férfiak és a nők általában egymástól eltérő módon építik ki a szervezeteken vagy közösségeken belüli kapcsolatrendszereiket. A férfiak inkább hierarchikusan „szerveződnek”, a nők pedig diffúzabb struktúrákban. A döntéshozatal szempontjából ez azzal jár, hogy eltérő az információs bázisuk, azaz más-más fontos információkat gyűjtenek be a közösségből, másféleképpen értik meg és dolgozzák fel a személyközi viszonyokat, motivációkat, indítékokat. Ezek az eltérések szintén jó hatással vannak egymásra.

Ahhoz, hogy ez a sok előny valóban érvényesülni tudjon, arra is szükség van, hogy mindkét nem megfelelő arányban képviselve legyen. A tapasztalatok szerint legalább harminc százalékot el kell érnie a kisebbségnek – bármelyik nemről is beszélünk – ahhoz, hogy véleményüket képviselni tudják. A kisebbségek csapdája ugyanis, amikor az alulreprezentáltságukból adódóan – a pszichológiai törvényszerűségeknek megfelelően – átveszik a többségi véleményt, sajátjukat pedig elnyomják. A harminc százalék mellett arra is szükség van, hogy a döntéshozatal során nyílt kommunikációra legyen lehetőség, ezáltal minden szempont elhangozhasson, és azokat mérlegeljék is a döntéshozók. Így juthat érvényre a sokszínűségből nyerhető előny.