hero
Empátia a munkahelyen – fontosabb, mint gondolnánk
A vállalatok számára egyre kritikusabb szempont, hogy olyan vezetőket alkalmazzanak, akik képesek mozgatni a szervezetet mind békeidőben, mind a kihívások idején. Ehhez a vezetésfejlesztés hagyományos témáin túl kell tekinteni, és a sikerhez más típusú készségekkel is kell foglalkozni. Az egyik ilyen készség, talán nem meglepő módon az empátia.

Az empátia tehát valójában azt jelenti, hogy megértjük mások igényeit, hogy tisztában vagyunk érzéseikkel és azzal, hogy ez hogyan befolyásolja észlelésüket, reakcióikat.

Nem arról van szó, hogy egyet kell érteni azzal, ahogyan mások látják a dolgokat, inkább arról, hogy hajlandóak és képesek vagyunk elfogadni, amit a másik átél.
A fenti definíció alapján az empátiát hagyományosan soft készségnek tartják, és így kevésbé hozzák kapcsolatba a teljesítménymutatókkal.
Első pillantásra valóban könnyű az altruizmussal kapcsolatba hozni. Ugyanakkor vannak kézzelfogható előnyök, amelyek abból származnak, hogy megértjük, mire van szüksége a körülöttünk lévőknek. És ez független attól, amit mi érzünk, gondolunk. 

Valójában azok a vezetők, akik időt szánnak alkalmazottjaik igényeinek megértésére, támogatást nyújthatnak számukra ahhoz, hogy továbblépjenek, és megküzdjenek azokkal a kihívásokkal vagy kérdésekkel, amelyek akadályozzák őket a céljaik elérésében.
Azáltal, hogy megértik és a munkavállalók rendelkezésére bocsátják azt, amire szükségük van a sikerhez, a vezetők bizalmat építhetnek, ezáltal erősítik a munkavállalóikkal fennálló kapcsolataikat. És ebből következően a kollégák közötti kapcsolatokat is, ami jobb együttműködéshez és magasabb eredményességhez is vezet.

Egy 38 országban 6731 menedzser részvételével végzett vizsgálat adatai szerint a munkahelyi empátia pozitívan kapcsolódik a munka teljesítményhez.

Azoknak a vezetőknek, akik nagyobb empátiát mutatnak a közvetlen beosztottjaikkal kapcsolatban, a főnökeik jobbra értékelik a teljesítményüket.

Az empátia kifejezése – mint az érzelmi intelligencia kulcsfontosságú része – általában javítja az emberi interakciókat, hatékonyabb kommunikációhoz és pozitív eredményekhez vezethet mind a munkában, mind az otthoni környezetben.

Akkor miért van mégis sok kétség az empátia munkahelyi fontosságával kapcsolatban? 

Ha ennyi kézzelfogható előnnyel jár az empátia gyakorlása egy szervezeten belül, akkor felmerül a kérdés, hogy miért nem állnak e készség gyakorlásában élen a vezetők?

A legnyilvánvalóbb ok, vagy kifogás az, hogy bármilyen típusú érzelem kifejezését vagy felismerését a munkahelyen továbbra is a gyengeség egyik formájának tekintik.

„Csak  semmi személyes, ez csak üzlet.”

Természetesen, akárcsak az emberi interakciók vizsgálatakor, egy-egy viselkedés ritkán tekinthető csak egy tényező eredményének.

Így az empátiától való távolságtartásnak is számos oka van a fent említetten kívül is:

  • az empátiát mutatni nehéz; időt és erőfeszítést igényel a tudatosság és a megértés kinyilvánítása,
  • nem mindig könnyű megérteni egy alkalmazott gondolkodásmódját, érzéseit vagy viselkedésének okát egy adott helyzetben,
  • empátiát gyakorolni azt jelentheti valaki számára, hogy másokat maga elé helyez, ami kihívást jelenthet a mai versengő munkahelyi kultúrában,
  • sok szervezet a célok elérésére összpontosít, függetlenül attól, hogy ez a munkavállalók vagy a vezetők részéről milyen költségekkel jár.

Hogyan ösztönözhetik a szervezetek az empátiát a munkahelyen? 

Szerencsére az empátia nem megváltoztathatatlan adottság.

El lehet sajátítani, lehet gyakorolni egyéni és szervezeti szinten egyaránt.

Ha elegendő időt és támogatást kapnak, a vezetők vezetői tréningvezetői coaching vagy más módszer révén fejleszthetik és továbbfejleszthetik empátiás készségüket.

A szervezetek ösztönözhetik az empatikusabb munkakultúrát és számos, egyszerű módon segíthetnek a vezetőknek empátiás képességeik fejlesztésében. 

Miben nyilvánulhat meg a szervezet támogatása?

  • Beszélnek az empátia fontosságáról.

Kommunikálják a vezetők felé, hogy az empátia fontos, számít a szervezetben. Sok menedzser fontosabbnak tartja a csapattagok teljesítménye szempontjából a feladatorientált készségeket, például a tervezést és az ellenőrzést.

Ám a kutatások azt mutatják, hogy mások megértése, támogatása és fejlesztése ugyanolyan fontos, ha nem is fontosabb, különösen napjaink történéseit figyelembe véve.

A szervezet vezetése és a támogató területek feladata lehet annak elmagyarázása, hogy a másoknak adott idő és figyelem elősegíti az empátiát, ami viszont javítja teljesítményt és a hatékonyság érzését.

  • Tanítják az aktív meghallgatás készségét.

Mások megértése és az érzések észlelése érdekében a vezetőknek tudniuk kell jól hallgatni.

Akik jók az aktív hallgatásban, ők tudják jelezni másoknak, hogy figyelnek rájuk, és kifejezik a közléssel kapcsolatos megértésüket.

Ha egy vezető jó hallgató, a munkatársai érzékelik a tiszteletét és növekszik az iránta való bizalom. A vezetőknek arra kell összpontosítaniuk, hogy meghallják a többiek közlése mögött rejlő jelentéseket. Figyeljenek nemcsak a szóbeli üzenetekre, hanem a nonverbális kommunikáció jelzéseire is, mint például a hang, a beszéd üteme, az arckifejezések és a gesztusok.

  • Ápolják és ösztönzik az együttérzést.

A támogató vezetőket érdekli, hogy a munkatársaik hogyan érzik magukat és figyelembe veszik az üzleti döntéseknél azok alkalmazottakra, ügyfelekre és a közösségre gyakorolt ​​hatásait.

A szervezet akkor segíti az empátia erősítésében a vezetőit, ha a szokásos kinyilatkoztatások mellett hagy nekik időt együttérző gondolkodásra és ennek megfelelő vezetői reakciók kialakítására.

  • Támogatják a multikulturális működésmódot.

Az empatikus képesség különösen fontos a globális szervezetekben vagy multikulturális közegben dolgozó vezetők számára.

A kultúrák közötti együttműködés megköveteli a vezetőktől, hogy megértsék az embereket, akik akár nagyon eltérő perspektívákkal és tapasztalatokkal rendelkeznek.

Az empátia érdeklődést és elismerést vált ki mások iránt, előkészítve az utat a hatékonyabb munkakapcsolatokhoz.