Mikor és mennyi végkielégítés jár a munkavállalónak?
Végkielégítés három esetben adható Magyarországon. A végkielégítés mértéke viszont csak egyetlen dolog függvénye. Végkielégítés kisokos a HRCENTRUM-tól.  

A végkielégítés Magyarországon jól átláthatóan szabályozott törvényileg. Végkielégítés a Munka Törvénykönyve szerint három meghatározott esetben jár a munkavállalónak. Leegyszerűsítve ha felmondanak a munkavállalónak, vagy ha az ember munkahelye jogutód nélkül, vagy jogviszonyváltás miatt megszűnik.

Mikor jár a végkielégítés?

 • Munkaviszonya a munkáltató felmondása,
 • A munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy jogviszonyváltás miatt szűnik meg,
 • A munkaviszonyát felmondással arra hivatkozva szünteti meg, hogy a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt a rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna (Munka Törvénykönyve, 40. paragrafus),
 • Ő mondja fel azonnali hatállyal (rendkívüli felmondással) a munkaviszonyát, és ezen azonnali hatályú felmondás jogszerű (Munka Törvénykönyve, 78. pragrafus)

Mikor nem jár végkielégítés?

Értelemszerűen arra a kérdésre, hogy mikor nem jár végkielégítés a munkavallónak, az eddigiek fényében a következők mondhatók el. Nem jár végkielégítés a munkavállalónak akkor, ha:

 • a felmondás közlésének időpontjában nyugdíjasnak minősül,
 • a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül,
 • a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, vagy
 • a felmondás indoka a munkavállaló a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

De mennyi az annyi?

Ha a fentiek tükrében valakinek jár végkielégítés, akkor a végkielégítés mértéke a következőképpen számolható ki: 

 • legalább 3 év esetén egyhavi,
 • legalább 5 év esetén kéthavi,
 • legalább 10 év esetén háromhavi,
 • legalább 15 év esetén négyhavi,
 • legalább 20 év esetén öthavi,
 • legalább 25 év esetén hathavi távolléti díj összege.

Ezek az összegek ráadásul a Munka Törvénykönyve szerint meghatározott módon tovább emelhetők akkor, ha a munkaviszony a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg.