hero
A jó gyakorlatok adaptációja válaszolhat a munkaerőpiaci kihívásokra
Nagyszabású munkaerőpiaci kutatást végzett a szállítási ágazat fiatal munkavállalói bevonásával az Ecotech Nonprofit Zrt., amelynek felnőttképzési igazgatója, Sófalvi István Tamás mutatta be a GINOP-5.3.5-18-2018-00004 számot viselő projekt elemeit az OrientPressnek.
EZ EGY PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Mivel foglalkozik az Ecotech Nonprofit Zrt. és milyen referenciái vannak a szállítási szektorban?

Az Ecotech Nonprofit Zrt. a Dunaújvárosi Egyetem 100 százalékos tulajdonában lévő zártkörűen működő részvénytársaság, 2009-ben alapították elsősorban műszaki szolgáltatások nyújtására az ipari szereplők számára, azzal a céllal, hogy a Dunaújvárosi Egyetem ­­­– akkor még főiskolaként – hasznosítsa technikai infrastruktúráját, illetve a humán erőforrásait, növelve ezzel a bevételeit és szolgáltatásaival az ipari megrendelőket is támogassa. 

Később, 2012-ben kibővült a tevékenységünk: az alapítást követő harmadik év óta felnőttképzéssel is foglalkozunk. Akkreditációt szereztünk és különböző tanfolyamokat, nyelvtanfolyamokat, tréningeket tartunk magánszemélyeknek és vállalatoknak, intézményeknek egyaránt. Ezzel egyidejűleg – tehát közel 10 éve – kezdtük el az online tananyagok kidolgozását, fejlesztését és ennek sajátos tananyagfejlesztési módszertanát is. Ezt elsősorban az egyetemi, főiskolai oktatásban hasznosítottunk különböző tantárgyak online formában való kifejlesztésére. Vállalati és intézményi megrendelésekre speciális igényeket kielégítő kurzusokat készítettünk távoktatásra alkalmas formában.

Az Ecotech Nonprofit Zrt. szállítási szektorral való kapcsolata ugyancsak ebben a régmúltban gyökerezik. A MÁV-val is, a GYSEV-vel is, illetve a Volánbusz Zrt.-vel is voltak korábbi projektek, például a MÁV-nak több évvel ezelőtt angol és német nyelvtanfolyamot készítettünk. A GYSEV-nél évek óta jelen vagyunk a legkülönbözőbb képzésfejlesztési projektjeikben, ezalatt jelentős online tananyag portfóliót dolgoztunk számukra: az informatikai biztonságtól kezdve az informatikai rendszer alkalmazások betanulását támogató területen át a különböző munkagépek kezeléséig sokféle témában. A Volánbusz Zrt.-nek pedig a tavalyi évben fejlesztettünk üzemanyagtakarékos vezetéstechnikai online tananyagot.

Milyen feladatai vannak az Ecotech Nonprofit Zrt.-nek ebben a projektben? Mi ez a projekt és mi a cég részfeladata?

„A munkavállalói ismeretek oktatása a szállítási ágazatba belépő fiatalok részére” című projektben szakmai, módszertani, fejlesztési feladatokkal bíztak meg minket. Magát a pályázatot a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a VDSZSZ Szolidaritás, a Vasutasok Szakszervezete, illetve a Mozdonyvezetők Szakszervezete konzorciuma nyerte el, és ők bízták meg az Ecotech Nonprofit Zrt.-t alvállalkozóként.

Maga a feladat egy eléggé széleskörű kutatáson alapult, amely során 300 fős mintával kérdőíves felmérést végeztünk el három szállítási ágazatban működő vállalatnál: a Volánbusz Zrt.-nél, a GYSEV-nél és a Rail Cargo Hungaria Zrt-nél. A kutatás célcsoportja nem pusztán a fiatalabb munkakezdők voltak az adott vállalatnál, hanem belépő munkaerőként bizonyos szakiskolák hallgatói is.

Mi volt a célja ennek a felmérésnek?

Az, hogy megismerjük a fiatal munkavállalók helyzetét, bekapcsolódásukat a munka világába, beleértve az ezzel kapcsolatos ismereteiknek felmérését és az ezekre ható tényezőket. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mik motiválják őket a munkahellyel kapcsolatban, milyen tényezők tesznek vonzóvá egy munkahelyet, illetőleg milyen ismeretekkel rendelkeznek általában a munka világáról, vagyis mennyire vannak tisztában olyan gyakorlati kérdésekkel, mint például a munkajog, társadalombiztosítás vagy adózás. Az adott három vállalat HR-vezetőjével is készítettünk interjúkat, így egy mélyreható tanulmány készült ennek a felmérésnek végeredményeként.

Mit mutattak a tapasztalatok?

Érdekes, hogy a fiatal munkavállalóknál a munkahelyi környezet nagyon-nagyon fontos, vagyis a fizikai és szociális közeg, amelyben dolgozik. Ez szerepelt első helyen. A második helyre az önérvényesítés képessége, a kibontakozás lehetősége került – ez a fajta indíttatás nagyon erős az Y- és a Z-generációnál. A harmadik helyen azonosítottuk ugyanakkor az anyagi kompenzáció mértékét. Ezeket a szempontokat érdemes a munkaadóknak szem előtt tartani, hogy segítsék a munka világába belépő fiatalokat.

Milyen ismeretanyagot adott át a fiatal munkavállalóknak az Ecotech Nonprofit Zrt.?

Mivel a cég erős és régi tapasztalatokkal rendelkezik az online tananyagok fejlesztésében, feladatként kapta, hogy munkajogi-, valamint társadalombiztosítási alapismeretek tárgykörben tananyagot készítsen a fiatalabb munkavállalók számára. Közreműködőként megemlítem Dr. Bankó Zoltán és Dr. Berke Gyula egyetemi tanárokat, akiket a Pécsi Tudományegyetem munkajogi tanszékéről vontuk be szakértőként, ők dolgozták ki a tananyag tartalmi részét. Ebben a pilot projektben az írásos anyagok és az ellenőrző tesztek mellett többek között lényegre törő, tömör videók segítették a tudás átadását. Ugyanakkor a bevont célközönség építő kritika jelleggel azt is megfogalmazta, hogy a tananyagban nem jelenítették meg kellő súllyal a gyakorlati problémákat, ezért vállalati jogász kolléga bevonásával konkrét esettanulmányokkal egészítettük ki a kurzust. A megértés szempontjából a gyakorlatorientált tananyag egységek alkalmazása hatékonyabbá teszi a tananyagokat. Az általunk követett módszertan bevált olyan értelemben, hogy nem untatja a hallgatóságot, a rövid videó összefoglalók hatékonyabbá teszik az ismeretek befogadását, és rugalmasabb képzési formaként a képzésben résztvevők akkor nézhetik meg, amikor idejük engedi, visszatérhetnek rá, önellenőrzést végezhetnek. 

A belépő munkaerőn kívül más korosztály problémáival is foglalkozik ez a projekt?

Mindhárom vállalati területen komoly kihívást jelent a korosodó munkaerő, a korfának ez az aszimmetriája, amelyben viszonylag kevés a fiatal és domináns az idősebb korosztály. Itt jön képbe az a mentorprogram, amelynek vizsgálatát az Ecotech Nonprofit Zrt. ugyancsak tématerületként kapta meg; a mentorálás az idősödő és a fiatal munkaerő sajátos együttműködésén alapul. Itt sikerült olyan jó gyakorlatokat találnunk, például a Győr-Sopron Ebenfurti Vasútnál, ahol ezt már évek óta alkalmazzák. A GYSEV-nél a mentorálás egyfajta karriertervezési és életpályaprogramot takar a mentoráláson túl. Ez a program egy nagyon érdekes modellt jelenít meg egy öt fokozatú lépéssorozatban: még a diploma előtti időszakból indul el, és egy öt lépéses folyamatot végig járva mutatja be a különböző szinteket, elérve a lépcsők tetején a vezetői, felsővezetői szintet is. Ezzel az idősebb korosztály nemcsak a konkrét munkaköri, technikai ismereteket és a szakma csínját-bínját adja át a belépő korosztálynak, hanem egy jövőképet, hosszú távú perspektívát is. Ez támogatja a vállalati kultúrába való integrálást és a munkaerő megtartását. A GYSEV mentorálási programja mindenképpen figyelemre méltó jó gyakorlat, amelyet érdemes a szektor szereplőinek közelebbről is megismernie. Ezért készült egy átfogó, a támogató programot mint jó gyakorlatot bemutató adaptációra alkalmas tanulmány. Bár tudjuk, hogy receptek nincsenek a vállalati menedzsment gyakorlatban, de eltérő profilú cégeknél, a sajátosságok figyelembevételével ezek a jó gyakorlatok megosztásra, felhasználásra és adaptálásra érdemesek.

(x)