Sikerről vagy sikertelenségről árulkodik a tested?
Testbeszédünk, egy-egy gesztusunk, mozdulatunk rávilágít érzelmi vagy akár önbizalmi állapotunkra. Ezek a reakciók ösztönösek, nem állnak az irányításunk alatt, ennek ellenére nem árt, ha van rálátásunk a jelentésükre.

A testtartásod, a gesztusaid, az arcjátékod mind-mind arról árulkodnak, hogy mit gondolsz, és mit érzel valójában a másik emberrel vagy az aktuális szituációval kapcsolatban. Azonban a testünk nemcsak erről mesél, de arról is világos képet ad, hogy mit gondolunk önmagunkról, és milyen érzéseket táplálunk önmagunk iránt. A testünk egyfajta tükörképe a belső világunknak, a körülöttünk élő emberek pedig ezt a képet látják rólunk, így ez alapján is ítélnek meg.

A sikeres és sikertelen testtartás

Ha megfigyeljük a sikeres emberek testbeszédét, sok hasonlóságot találunk, pont úgy, ahogy a sikertelenekében is. Pontosabban fogalmazva, a magukat sikeresnek vagy épp sikertelennek érző emberekről beszélünk. A sikeresek a gesztusaikkal nagyon erős és határozott üzenetet közvetítenek, ami így hangzik: „Bízom önmagamban, a képességeimben és a tudásomban.” Ezek a kimondatlan üzenetek pedig nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a külvilág is magabiztosnak, céltudatosnak lássa őket. A sikertelenek is kommunikálnak a testükkel, méghozzá az látszik rajtuk, hogy bizonytalannak, gyengének és tehetetlennek érzik magukat.

Míg a magabiztos, sikeres emberek megnyitják a testüket, addig a bizonytalan, sikertelen emberek bezárják. Aki önmagát gyengének, helyzetét pedig bizonytalannak látja, az ösztönösen, védekezően összehúzza a testét. A testtartása görnyedt, a válla előrebukik, a mellkasa beesik, a lábait egymásra helyezi vagy maga alá húzza, a kezeit pedig sokszor vagy védekezően karba fonja, vagy zsebre teszi. Ezzel az ösztönös reakcióval tudattalanul a teste sebezhető pontjait védi. A magabiztos, önmagukat sikeresnek gondoló emberek viselkedése és testtartása ennek pontosan az ellenkezője. Nem tartanak a környezetüktől, ezért magabiztosan megnyitják testüket. Egyenes háttal, hátrahúzott vállal, kiemelt mellkassal, behúzott hassal közlekednek. Társaságban csípőre teszik a kezüket, kisterpeszben állnak, bátrabban gesztikulálnak, lazán tárgyaknak dőlnek, vagy azokra támaszkodnak. Próbálnak a lehető legtöbb helyet elfoglalni a térből. Megfigyelhető, hogy az önmagukban bizonytalan emberek tudattalanul lehajtják a fejüket, hogy ezzel védelmet biztosítsanak az egyik legérzékenyebb pontjuknak, az álluknak. Ennek a mozdulatnak igen komoly negatív üzenete van! A főhajtás gesztusát mindenki felismeri, és a megadással azonosítja. A sikeres emberek ezzel szemben nem félnek feltárni sebezhető pontjaikat, és emelt fővel, szinte felkínálják az állukat, amivel erőt és dominanciát kívánnak közvetíteni.

Aki gyorsan biciklizik…

Hatalmas különbség látszik az emberek fenti két csoportjának haladásában is. A magabiztosak gyorsabban gyalogolnak, bicikliznek és vezetnek, mint sikertelenebb társaik. Ennek oka pedig, hogy szeretnének minél előbb eljutni oda, ahol a feladataikat elvégezhetik. Több kutatás azt is bebizonyította, hogy a külső szemlélők is sokkal fontosabbnak gondolják azokat, akik gyorsabban gyalogolnak. Úgy vélik, hogy a sikeres és fontos embereknek sietős dolgaik vannak, az átlagemberek pedig „ráérnek”. Általánosan rögzült benyomás, hogy céltudatosabbak azok, akik gyorsabban szedik a lábukat, és céltalanabbak, akikről lerí, hogy nem sietnek sehova.

Az árulkodó bizonytalanság

Amikor valaki ideges, bizonytalan, esetleg kényelmetlenül érzi magát bizonyos helyzetekben, akkor néhány önmagának szóló gesztust végez, hogy ezzel próbálja megnyugtatni vagy megvigasztalni önmagát. Ezek a mozdulatok nagyon látványosak, és könnyű felismerni őket. Például:

- Biztató ölelés önmagunknak

Ennek a berögzült gesztusnak a megértéséhez vissza kell tekintenünk a gyermekkorunkba. Amikor bizonytalanok voltunk, féltünk, vagy ismeretlen körülmények közé kerültünk, a szüleink vagy a rokonaink átkarolva magukhoz szorítottak, így bátorítottak. Mind a mai napig, ha feszült helyzetben találjuk magunkat, sokszor ezt a megnyugtató érzést kívánjuk előidézni, és átkaroljuk önmagunkat – valamilyen mértékig, például egyik karunkkal elölről megfogjuk a másik karunkat.

- Részleges karkeresztezés

Ám amikor a fenti mozdulatot szeretnénk álcázni, ennek a belső viaskodásnak az eredménye a részleges karkeresztezés. Férfiaknál figyelhető meg leginkább az a jelenség, amikor az egyik kezükkel megragadják a másik kézfejüket vagy csuklójukat. Ugyancsak a szorongó férfi jellegzetes gesztusa, hogy dörzsölgeti a kezét, igazítgatja az óráját, gombolgatja az ingujját, hosszasan vizsgálja pénztárcájának tartalmát, vagy túlságosan lassan tisztogatja a szemüvegét. A legtöbb mozdulat, ami a karok törzs előtti keresztezésével jár, önmegnyugtatásra szolgál. Ezeket a gesztusokat nagyon könnyű észrevenni, mert látványosan céltalanok, és csak a feszültséget kívánják leplezni. Természetesen a hölgyeknél is megfigyelhető a részleges karkeresztezés gesztusa karkötő, gyűrű tapogatása, az ujjak masszírozása vagy egy szimpla kézérintés formájában.

- Elbarikádozás

Mindannyiunkban már igen korán kialakul az a reakció, hogy védekezésből elbújunk. Kicsi korunkban, ha veszélyt éreztünk, általában tárgyak mögé (asztal, szék, szekrény stb.) rejtőztünk, így oldottuk a feszültséget. Ma már, ha kényelmetlenül érzi magát valaki, vagy ideges mások társaságában, akkor vagy a karjaival, vagy különböző tárgyakkal próbál szimbolikus akadályt létrehozni önmaga és mások között. Ezt megoldhatja egyszerűen úgy, hogy karba teszi a kezét, ami szinte mindenhol a világban negatív és defenzív üzenetet hordoz. Ha azonban bizonytalan helyzetekben valami a keze ügyébe kerül, akkor azt felhasználva, két kézzel magához szorítja, mintha mögé akarna bújni. Tudat alatt azt akarja elhitetni önmagával, hogy a másik ezen a korláton nem juthat át. Akadályként használhatja a táskáját, a laptopját, a jegyzeteit, de akár még egy pohár vizet is.

A cikk eredetileg a legfrissebb Üzlet és Pszichológia lapban jelent meg.