Íme az agilis vezetők fő ismérvei
Az elmúlt években sok szervezet átállt agilis működésre, mert az üzleti céljaikat ez szolgálja leginkább. Az ilyen szervezetekben olyan vezetőkre van szükség, akik támogatják ezt a kultúrát, nem csak szavak szintjén, hanem személyes példájukkal is. Márton Mónika, a Legacy Kft. ügyvezetőjének írása.

Milyenek tehát az agilis vezetők? Milyen a szemléletmódjuk, az értékrendjük, és mit tesznek ők konkrétan?

A szemléletmódjuk:

Fejlődési szemlélettel rendelkeznek:

 • a változást lehetőségként élik meg,
 • a hibázásban és az esetleges kudarcban tanulási potenciált látnak, és arra keresik a választ, hogy mit tanulhatnak ebből, hogyan fejlődhetnek tovább a történtek által,
 • a folyamatos fejlődésbe tett erőfeszítést a legértékesebb befektetésnek tartják

Ügyfélközpontúság jellemzi őket:

 • pontosan tudják kik a stakeholdereik, és folyamatosan fejlesztik velük a kapcsolatot
 • törekszenek az ügyfeleik szükségletének mély megértésére, amit empátiával érnek el, de az is előfordul, hogy megkérdőjelezéssel vagy kritikai észrevétellel
 • a belső ügyfeleik éppen annyira fontosak, mint a külsők

Tudatos értékteremtésre törekszenek:

 • mélyről jövő elköteleződést tanúsítanak bizonyos értékek mentén, melyekben példaként állnak a munkatársak előtt, stabilitást adva a turbulens környezetben
 • tisztában vannak azzal, hogy mint vezetők, mivel teremtik meg a legnagyobb értéket a belső és külső ügyfeleik számára

Ha az agilis vezetőket alapelvek oldaláról vizsgáljuk, látható, hogy van egy alap elfogadása részükről annak, hogy a világunk folyamatosan változik. Jól tűrik az ebből fakadó bizonytalanságot, jól bánnak azzal, hogy nem, vagy csak nagyvonalakban tervezhető a jövő.

Az alapelveik:

Az agilis vezetők a kötőszava nem a VAGY hanem az ÉS. Törekszenek az egyensúlyra és egyszerre képesek:

 • folyamatosan változó környezetben lenni ÉS stabilnak maradni
 • építeni az egyéni hősökre ÉS a csapatra egyaránt
 • a hibakultúráját megteremteni ÉS ezáltal egyre eredményesebbnek lenni
 • felhatalmazni, teret adni ÉS bátran dönteni, ha kell egyedül
 • egyéni figyelmet szentelni ÉS rendszerszinten gondolkodni 

Hogyan is teszik ezt a hétköznapokban?

 • Teret adnak a fejlődésnek
 • Figyelnek a külső változásokra
 • Támogatják a csapatukat
 • Biztosítják a folyamatot és az erőforrásokat
 • Megteremtik a személyes kommunikáció feltételeit
 • Visszajelzést adnak
 • Motiválnak
 • Facilitálnak
 • Felhatalmaznak
 • Serkentik az egyének és a csapat kreativitását
 • Mindig szem előtt tartják a nagy egészet 
 • Tisztában vannak a csapatdinamikai jelenségekkel és azok hatékony kezelésével
 • Képesek pszichológiai biztonságot teremteni a csapatban

Egy-egy vezetőfejlesztő program során gyakran megkérdezik tőlem, mi az az egy dolog, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki jó vezető legyen?

Ami biztosan szükséges (persze korántsem elégséges) szerintem az az, hogy a vezető alapvetően szeresse a vezetői szereppel járó feladatokat és szeressen ezekben fejlődni, tanulni és egyre jobbá válni. Ne nyűgnek, szükséges rossznak élje meg a fentieket vagy ne csak kötelességének érezze, hanem örömet, személyes kiteljesedést is találjon benne.