Egy módszer, mellyel felfedezhetjük adottságainkat, erősségeinket
Nemrégiben a New Work Kompetencia Fórumon jártunk, ahol dr. Bodó Péter a személyiségorientált vezetésről, és többek között egy igazán érdekes személyiségmodellről, a STRUCTOGRAM-ról tartott workshopot. Beszámolónk következik.

A munka világa napjainkban igen nagy változáson megy keresztül, erre utal a New Work kifejezés is. Ez a korszak minden szakmának lehetőséget és kihívást is jelent. A HR-nek például esélyt ad arra, hogy megbecsülési szintje magasabb legyen és hogy a HR szakemberek stratégiai partnerré tudjanak válni. 

A különbözőség evolúciós előny

Mi emberek különbözünk egymástól. Eltérő tulajdonságaink, adottságaink lehetővé teszik, hogy kiegészítsük egymást és így egyre komplexebb feladatok megoldására legyünk képesek. Egy szervezetben a vezetőnek feladata, hogy nyitott legyen munkavállalóinak megismerésére, különbözőségeinek elfogadására és azok minél hatékonyabb kihasználására. De mi is segítheti a vezetőket ebben? Az emberismeret és a személyiségmodellek segítséget tudnak nyújtani a tudatosság növelésében. 

Ösztönös, érzelmes vagy logikus?!

Személyiségünket az öröklés – azaz a génjeink, az agyunk anatómiája, a funkcionális agyműködésünk, a neurotranszmitter-háztartásunk -, illetve a környezet – azaz a nevelés, a tanulás, a méhen belüli lét határozza meg. A STRUCTOGRAM nevű személyiségmodell az ember veleszületett, megváltoztathatatlan tulajdonságaira épít, hátterét az agykutatások képezik. Az evolúció során agyunk 3 része eltérő ütemben fejlődött ki: elsőként a törzsaggyal rendelkeztünk, mely az önfenntartásért felelős, az ösztönöket foglalja magába. Ezt követően fejlődött ki a középagy, mely az önérvényesítésért felel, ide tartoznak az érzelmek és a spontán reakciók is. A nagyagy pedig a logikus gondolkodást aktiválja, biztosítja az öntudatot. 

Amikor megszületünk, egy egyedi agyi mintázat rajzolódik ki, azaz előfordulhat, hogy az agyunk három fent említett részéből valamelyik(ek)ben a neurális kapcsolatok erősebbek, így az a terület dominánsabban működik, az azt jellemző viselkedés - és gondolkodásminták jobban jellemzők ránk. Személyiségünk működését a három agyterület között megvalósuló dinamika alakítja ki. 

Nincsenek gyengeségek, csak rosszul használt erősségek 

Mi jellemző az egyes dominanciákra? Az, akinél például a törzsagy a fejlettebb, annál a megérzés, az emberi kapcsolatok fontossága dominál. Különösen fontosak ezek az adottságok olyan szituációkban, amikor a logika nem segít. Számukra fontos a múlt, szívesen beszélnek is róla, gyakran idézik fel emlékeiket. Az időgazdálkodás azonban gyenge pontjuk, hogy csak egy tipikus példát említsünk: amikor szeretteikkel beszélgetnek, kikapcsolódnak, megszűnik időérzékelésük. Ha túlzásba viszik empátiájukat, negédessé válhatnak. Ezt a típust a modellben zöld színnel jelölik.

Akiknél középagy dominancia van jelen, azok szeretik a játékot, a vetélkedést, szeretnek különbözni másoktól. A jelenre koncentrálnak, dinamikusak, impulzívak, ugyanakkor, ha túlzásba viszik erősségüket, akkor kapkodó, agresszív viselkedést tanúsíthatnak. Az előbbiekben leírt adottságokkal rendelkező egyéneket a modellben pirossal jelölik.

A nagyagy dominanciára pedig az jellemző, hogy távolságtartóbb, racionális, tárgyilagos, biztonságra törekvő. Minden esetben mérlegeli a következményeket, de pontosan emiatt, ha gyorsan kell döntést hozni, gyakran nem tud reagálni, mert előbb szereti megvizsgálni minden oldalról a lehetőségeket. Ezt a típust kékkel jelölik.

Fontos kiemelni, hogy mindegyik típus fontos erősségeket képvisel, és mindannyiunkban megvan mind a 3 területre jellemző tulajdonságkészlet, de alakulhatnak ki dominanciák (miközben az is előfordulhat, hogy kiegyensúlyozottan működik a 3 terület). A STRUCTOGRAM modell célja, hogy felfedje személyiségünk erényeit, és megtanuljuk kihozni magunkból a legtöbbet. Hiszen valójában nincsenek gyengeségek, csak rosszul használt erősségek, amik stresszt okoznak. Agyunk felépítése és ezen adottságok dinamikája meghatározza azt, hogy hogyan működünk egyénileg, csapatban, kapcsolatainkban, de akár még vásárlási szokásainkban is meghatározó szerepet tölthetnek be. 

STRUCTOGRAM a szervezetfejlesztés szolgálatában 

A modell alkalmazása a szervezetek életében is rendkívül hasznosnak bizonyult. Vannak olyan cégek a világon, ahol a STRUCTOGRAM támogatja az új munkavállalók kiválasztását is, hiszen miután besorolják az egyéneket az egyes „kategóriákba”, látják, hogy mely területen van esetlegesen hiány. Például, ha kevesen rendelkeznek piros dominanciával, akkor ki fog a krízishelyzetekben gyors döntéseket hozni? 

Változásmenedzselés során szintén hasznos arra támaszkodni, hogy ki milyen szemüvegen keresztül látja a világot. Ahogy már említettük például, a zöldek ragaszkodnak a múlthoz és a szokásokhoz, így nekik egy-egy változást érdemes úgy magyarázni, hogy mégis mi az, ami az újban régi marad. A pirosaknál figyelni kell, hogy lépésről lépésre haladjanak, ne akarjanak mindent azonnal. A kékek pedig nagyon jövő-orientáltak, így őket arra is fel kell készíteni, hogy mi van, ha mégsem változtatunk.  

Egy-egy projektcsapat összeállítását is segítheti a személyiségmodell. Érdemes a projektfeladatot is bekategorizálni, és megnézni, hogy milyen színű csapattagok támogathatják leginkább a sikerességét.

A STRUCTOGRAM modell számos életterületen használható, legyen szó párkapcsolatokról vagy szervezeti szinten projektcsapatok működéséről. Ha tisztában vagyunk agyunk felépítésével, viselkedésünk számos helyzetben érthetőbbé válik, mélyül az önismeretünk és megtanulhatunk jobban bánni saját magunkkal. Ha kíváncsi vagy mindezekre, érdemes elmenni egy STRUCTOGRAM tréningre, ahol az önelemzés elkészítése mellett részletes magyarázatokat és tanácsokat is kaphatsz.