hrpwr.hu 2020. szeptember 24. 14:00
Koronavírus és karantén: hány százalék a táppénz?
Nem kérdés, hogy a 2020-as év eddig a koronavírus-járványról, a veszélyről, a karanténról és a rengeteg változásról szólt, amelyek a hétköznapokban következtek be. A betegszabadság és a táppénz a munkavállaló életének szerves részét képzi: tudnunk kell, kinek, mikor és mennyi táppénz jár, mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között, ugyanis, habár a fogalmakat sokan szinonimaként értelmezik, két külön járadékról van szó. A HRCENTRUM tisztázza a fogalmakat, és segít eligazodni az aktuális, igen szövevényes helyzetben.

Nem kérdés, hogy a 2020-as év eddig a koronavírus járványról, a veszélyről, a karanténról és a rengeteg változásról szólt, amelyek a hétköznapokban következtek be. A betegszabadság és a táppénz a munkavállaló életének szerves részét képzi: tudnunk kell, kinek, mikor és mennyi táppénz jár, mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között, ugyanis, habár a fogalmakat sokan szinonimaként értelmezik, két külön járadékról van szó. Cikkünkben tisztázzuk a betegszabadság, a táppénz és a keresőképtelenség fogalmait, illetve eláruljuk, hogy mi a helyzet koronavírus és hatósági elkülönítés, másnéven karantén esetén!

Mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között?

A betegszabadság és a táppénz nem ugyanaz: ha valaki keresőképtelenné válik, évente 15 munkanapnyi betegszabadság jár számára, ennek összege a távolléti díj 70%-a, amelyet a munkáltató fizet, és ugyanúgy adózunk utána, mintha teljes bruttó bérünkről lenne szó. Betegszabadság igénylésére jogosult mindenki (saját betegsége okán), akinek munkavégzésére a Munka Törvénykönyvének hatálya kiterjed (akik rendes munkavállalók, nem pedig egyéni- vagy társas vállalkozók, megbízottak).

Ha a betegszabadság időtartama lejár, vagyis elfogy a 15 nap, onnantól táppénz jár a munkavállalónak. A táppénz egy bérjellegű, nem önálló tevékenységből származó jövedelem, emiatt máshogy is adózunk utána, mint a betegszabadság esetén. Táppénz után csak 15% SZJA (személyi jövedelemadó) megfizetésére vagyunk kötelezettek, ugyanis a táppénz mértéke is alacsonyabb, a napi átlagkereset 50-60%-a, amelyet befolyásolnak biztosítási előzményeink is.

Ki jogosult a táppénz igénybevételére?

A táppénz igénybevételéhez 3 kritériumnak kell teljesülnie: az igénylő legyen keresőképtelen, legyen fennálló biztosítási jogviszonyban és fizesse az egészségbiztosítási járulékot.

Ki számít keresőképtelennek?

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (1997. évi LXXXIII. törvény 44. paragrafus) rögzíti, hogy mik a keresőképtelenség kritériumai. Az a munkavállaló számít keresőképtelennek, aki:

 • betegsége miatt nem tudja munkáját ellátni;
 • aki várandóssága, szülése miatt nem tudja munkáját ellátni és csecsemőgondozási díjra nem jogosult;
 • az anyák, ha kórházi ápolás alatt álló (egyévesnél fiatalabb) gyermeküket szoptatják;
 • a szülő, 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt, ha a gyermeke mellett tartózkodik egy fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;
 • a szülő, aki 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és egyébként a gyermeket a saját háztartásában neveli;
 • aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;
 • akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap / akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, / aki járványügyi, vagy állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkakörben (átmenetileg) sem foglalkoztatható;
 • aki a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő;
 • aki 12-18 év közötti beteg gyermekét otthon ápolja / akinek 12-18 év közötti gyermeke kórházi kezelése időtartamára a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

Mikor nem jár a táppénz?

Hiába teljesül a 3 alapkritérium, vannak bizonyos esetek, amikor nem jár a táppénz. Nem jár táppénz azokra a napokra, amikor a munkavállaló keresőképtelen, de teljes fizetését megkapja; azokra a napokra, amikor biztosítása szünetel; a betegszabadság lejártát követő szabadnapra, pihenőnapra, hogyha már nem keresőképtelen; illetve akkor sem jár a táppénz, ha saját jogú nyugdíj folyósításában részesülünk.

Mennyi ideig lehetünk táppénzen?

További fontos különbség még a táppénz és a betegszabadság között, hogy a táppénz naptári napokra jár, így, ha a keresőképtelenségünk munkaszüneti napokra esik, akkor is megkapjuk. A táppénz igénylésére való jogosultság maximum 1 éven át állhat fenn!

Hogyan igényelhető táppénz?

A táppénz igénylést a foglalkoztatónál kell bejelentenünk, a táppénz igényt pedig orvosi igazolással kell alátámasztanunk, amely elismeri, hogy tényleg jogosultak vagyunk rá. A táppénz iránti kérelmet a munkáltatónak 5 napon belül továbbítania kell a kormányhivatal irányába. A táppénz kérelemre vonatkozó ügyintézés a beérkezéstől számolva átlagosan 8-21 napig is eltarthat.

A keresőképtelenség visszamenőleges igazolása

Az orvosi vizsgálatra való jelentkezés időpontjától visszamenőleg 5 napra lehet keresőképtelenséget igazolni táppénz igénylése céljából. Ha orvosi dokumentáció igazolja egészségügyi állapotunkat, a kormányhivatal szakértő főorvosa 30 napra visszamenőleg nyilváníthat minket keresőképtelennek, ritka, kivételes esetben pedig az orvosszakértői szerv 6 hónapig visszamenően is igazolhatja azt.

A táppénz hány százalék és miből áll?

Azt, hogy a táppénz hány százalék (alapvetően 50-60%, de lehet több is), a táppénz kód fogja meghatározni: a táppénz 2020 során 9 kódot különböztet meg a keresőképtelenné válás oka szerint. A táppénz 1/3-a a munkáltatói táppénz, ami értelemszerűen a munkaadót terheli, ám nem minden esetben; ezt is befolyásolják a kódok. Nézzünk, milyen táppénz kódok, kategóriák állnak rendelkezésünkre és mi a különbség közöttük!

Táppénz kódok: mennyi a táppénz kategóriánként?

 • 1. Üzemi baleset: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti (100%-os táppénz)
 • 2. Foglalkoztatási megbetegedés: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti;
 • 3. Közúti baleset: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;
 • 4. Egyéb baleset: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;
 • 5. Beteg gyermek ápolása: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 6. Szülés: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 7. Hatósági elkülönítés közegészségügyi okokból (karantén): nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 8. Egyéb betegség: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;
 • 9. Veszélyeztetett terhesség: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; 1/3 munkáltatói táppénz.

Táppénzkalkulátor 2020

A táppénz kalkulátor gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint egy bruttó nettó kalkulátor: az alapbérünkből számoljuk ki egyszerűen, a táppénz kódjának segítségével, hogy mennyi a táppénz, hány százalékkal számoljunk.

Koronavírus és karantén

 • COVID-19 vírussal kapcsolatban, akit otthon, vagy egészségügyi intézményben megfigyelés alatt tartanak, azok keresőképtelennek minősülnek. A közegészségügyi okokból történő foglalkozástól való eltiltás 7-es táppénz kód, 50-60%-os fizetés jár, amely a foglalkoztatót nem terheli, betegszabadság nincs.
 • Szigorúbb elbírálást kapnak azok az esetek, amikor foglalkoztatásunknak köszönhetően kapjuk el a vírust, például egy külföldi kiküldetés során, vagy ha megfertőződik egy orvos, ápoló a kórházban. Ebben az esetben 1-es táppénz kódot jegyeznek, vagyis a koronavírusos megbetegedés "üzemi balesettel" egyenértékű, így 100%-os táppénz jár, ami akár teljes egészében a munkáltatóra terhelhető. 2-es táppénz kóddal is jegyezhető foglalkoztatási megbetegedés, ugyanezen kritériumokkal.
 • Nagyobb, területi karantén esetén is elrendelhetnek 7-es kódot, ám ez nem biztosított. A munkáltató elrendelhet fizetés nélküli állásidőt is, ha a munka nem elvégezhető home office-ból; ilyenkor sajnos sem táppénz, sem fizetés nem jár, maximum felhasználhatjuk maradék szabadságunk. A munkáltató hatósági elkülönítéshez való viszonyulása esetenként változhat.

Mennyi idő a táppénz kifizetése?

Az, hogy mennyi idő alatt jön meg a táppénz, szintén gyakori kérdés: ebben az esetben is oda kell figyelnünk, hogy mindent időben jelentsünk be, ugyanis a táppénz igénylése csak hiánytalanul leadott dokumentumok esetében lehetséges. A dokumentumok beérkezését követő 8 napon belül utalják a táppénzt, hiány, probléma esetén ez 21 napra is kitolódhat. Ha valaki 8 napnál tovább keresőképtelen, akkor 8 naponta számolják el a táppénz összegét és fizetik ki azt.

Táppénzmegvonás: a keresőképtelenség felülvizsgálata, bírságok

Igen, a táppénz is megvonható, ha a munkáltatóban felmerül annak a gyanúja, hogy a munkavállaló valójában nem keresőképtelen, csak kihasználja a helyzetét. A legtöbben találkoztunk már olyan esettel, amikor egy ismerős, kollega egyszerűen csak kiíratja magát táppénzre, mert nincs kedve dolgozni és szabadnapjait sem szeretné elhasználni: ezekben a gyanús esetekben a munkáltató kezdeményezheti a keresőképtelenség felülvizsgálatát a járási hivatalnál; az eljárás díjköteles.

A táppénz megvonása mellett pénzbírságot is kiszabhatnak ránk olyan esetben, amikor nem felelünk meg a táppénz bejelentési kötelezettségeknek. Ha nem jelentjük be táppénz alatt a biztosítási jogviszonyunk megszűnését, vagy a táppénz folyósítás alatt kereső tevékenységet végzünk, akkor akár 10.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedő bírság kiszabásában is részesülhetünk!

Összegzés: a legfontosabb tudnivalók

A táppénz kalkulátor programok segítségével könnyedén kiszámíthatjuk, hogy mennyi a táppénz mértéke, hány százalék a táppénz a különböző táppénz kóddal ellátott esetekben. A 9 különböző táppénz kódnál egyes esetekben a betegszabadságot (évi 15 nap) váltja fel a táppénz (maximum 1 év), amely alapvetően az átlagfizetés 50-60%-a, amelyből a betegszabadsággal ellenben (ahol ugyanúgy adózunk, mint bruttó fizetésnél) csak 15% SZJA megfizetésére vagyunk kötelezettek. Koronavírusos megbetegedésnél a megbetegedés módjától függően 1, 2, vagy 7-es kódú táppénz jár, ám sima karantén, vagy nagyobb területi karantén esetében, ha a távmunka nem megoldható, nincs garancia juttatásokra, ezért nagyon fontos betartanunk a koronavírus elleni óvintézkedéseket! Érdemes spórolnunk emellett a szabadnapokkal, ugyanis, ha karanténba kerülünk, szükségünk lehet rájuk!