hirdetés
hirdetés
hirdetés

Rejtett kapcsolataink

Produktív vagyok?

A munkahelyi elégedettség és a munkatársakkal, főnökeinkkel való kapcsolataink mind-mind jelentős összefüggést mutatnak a mindennapok teljesítményével. Mi kell a teljesítmény növeléséhez? Valóban befolyásolja a munkám végeredményét, ha a kollégákkal megyek ebédelni?

 

Életünk során elsősorban teljesítményünk, eredményeink azok, amelyekhez mérten környezetünk értékel minket – főképp egy munkahelyen. Honnan tudjuk, hogy megfelelünk-e? A munkahelyi környezetet illetően a válasz egyszerű: a visszajelzésekből. Ehhez mind egyéni, mind szervezeti eszközök állnak rendelkezésre, használatuk pedig többnyire nem tudatos. Az egyén oldaláról ilyen visszajelző eszköz a teljesítmény, a szervezet részéről pedig annak értékelése. Hogy érhetjük el, hogy mindenki elégedett legyen? Bizonyított, hogy a munka iránti elkötelezettség és a munkahelyi hálózatban elfoglalt pozíció szoros kapcsolatot mutat a teljesítménnyel.

Mélyre fúrva: hálózatos teljesítmény

A felgyorsult hétköznapok során gyakran esünk abba a hibába, hogy elfelejtjük, a felszíni kezelés csupán a tüneteket enyhíti, a valós probléma mélyebben gyökerezik. Ennek feltérképezése, megértése, majd orvoslása az, amely a tényleges gyógyuláshoz vezet. Egy szervezetben a tünetek a formális rendszerben jelentkeznek, de gyökerük ennél mélyebben, az informális rendszerben található. Ez azonban a sikerre is érvényes, tehát azt is a hálózati kapcsolatok befolyásolják. A szervezeti hálózatkutatás fókuszában ez az informális kapcsolatrendszer áll. Ez lényegesen összetettebb és sokrétűbb, mint azt elsőre gondolnánk, és hatásuk is jelentősebb mind a munkafolyamatokra, mind a szervezet egészére. Melyek ezek az összetett folyamatok?

Kapcsolataink kialakításában kulcsszerepet kap személyiségünk. A Taibi Kahler pszichológus által kidolgozott Process Communication Modell (PCM®) a megfigyelhető viselkedésminták alapján hat személyiségtípust (gondolkodó, harmonizáló, elvhű, lázadó, álmodozó, mozgató) különböztet meg. Ezek segítségével a modell képes egyszerre leírni az egyéni sokszínűséget, valamint a személyiség változását és fejlődését is. A kérdés, hogy ezek a személyiségrajzok milyen módon finomítják a szervezeti kapcsolódások mintázatait: felfedezhető-e bármiféle összefüggés az informális együttműködési hálózatok, a személyiség és a teljesítmény között.

Kulcsemberek és árnyékaik

A tudásmegosztás témaköre napjainkban egyre erősebb érdeklődésre tesz szert, sok kutatás irányul erre. A főbb kérdések és válaszok: Valóban attól az egyéntől kérdezünk, akinek a tudását a legtöbbre tartjuk? A Maven7 Hálózatkutató Zrt. és a GROW Csoport közös kutatásainak eredményeiből az derül ki, hogy nem mindig. Például a földrajzi elhelyezkedés és a szimpátia is nyomós érvek a mellett vagy az ellen, hogy kitől kérünk tanácsot. Ezeknek az informális kapcsolatoknak az erősségét akár személyes interjúk, akár email-folyamok ábrázolása is megerősíthetik. Az olyan egyének esetében, akik a kollégáik által is elismert tudás birtokában vannak, ezért munkatársaik szakmai kérdésekben elsősorban hozzájuk fordulnak, a tudás kihasználtnak minősíthető. Eddigi kutatásaink alapján azt mondhatjuk, hogy ezen kulcsemberek magasabb teljesítményt érnek el munkájuk során. Ez önmagában nem hangzik túl meglepően, az azonban már igen, hogy a hálózatban tőlük egy lépésre lévő, azaz velük közvetlen kapcsolatban álló egyének teljesítménye is átlagon felüli. Ugyanez a több lépésre, vagy a periférián elhelyezkedő kollégák teljesítményéről nem mondható el. Kutatásunk első eredményei szerint a személyiségjellemzők összefüggésben állhatnak a tudásmegosztás folyamataiban betöltött szereppel. Az egyik vizsgált szervezetben például a gondolkodó és az elvhű jellemzőkben kiemelkedő kollégák voltak a szervezet jellemző tudásközpontjai. 

 A képen egy vizsgált szervezet szakmai kapcsolatait ábrázoló hálózata látható. A nyilak a választások irányát jelölik, azok felé a munkatársak felé mutatnak, akiktől a többiek szakmai segítséget, támogatást kérnek. A színezés jelöli a domináns személyiségtípust: zöld (elvhű) piros (gondolkodó).

Csak a tudás számít?

Azt, hogy a hálózatban épp hol helyezkedünk el, számos tényező befolyásolja, köztük munkamotivációnk, nyitottságunk is. Bizonyos egyénekben erősebb a késztetés a szélesebb körű kapcsolati tőke kialakítására, mások ezzel ellentétben a csendesebb, önálló munkavégzés hívei.  Ez azonban nem feltétlenül eredményez kevesebb kapcsolatot. A hasonló személyiség a hasonlóval képes minőségi kapcsolatot kialakítani. Miért fontos ez? A kapcsolatok száma összefüggésben áll a teljesítménnyel. A pénzügyi szektorban végzett elemzéseink eredménye egyértelműen alátámasztotta, hogy azok az egyének, akik átlagon felüli kapcsolatszámmal rendelkeztek, átlagon felül is teljesítettek.

Ezek a mintázatok azonban nem csak egyéni szinten értelmezhetők. Egy 2011-es kutatásunk szerint, ha csoportosan vizsgáljuk a szervezeti beágyazottságot, hasonló eredményre jutunk.

Ha fejlődni vagy fejleszteni szeretnénk, akkor érdemes a modern szervezetfejlesztés vívmányait használva, tudatosan alakítani a szervezetek belső hálózatait.

Útravalóul két kérdés: Ön kivel fog legközelebb ebédelni? És miről fog vele beszélgetni?

Egy hazai piacvezető bank fiókjainak teljesítményét hasonlítottuk össze a hálózati kapcsolatok sűrűsége szempontjából. Ennek eredménye szerint a szorosabb együttműködést mutató bankfiókok teljesítménye jelentősen magasabb volt azon fiókok teljesítményénél, ahol a kollégák közötti kapcsolódások kevésbé voltak erőteljesek. Tehát a hálózatiság természetéből adódóan már nemcsak egyéni, hanem közösségi sikerről és teljesítményről is beszélhetünk, mely az informális hálózatok feltérképezésével és fejlesztésével növelhető.

 

 

Bencsics Zsuzsanna
a szerző cikkei

Csigás Zoltán
a szerző cikkei

Vicsek András
a szerző cikkei

hirdetés

Címkék

IRATKOZZON FEL
HÍRLEVELÜNKRE!

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON!

hirdetés
ÉRDEKES HÍRE VAN? KÜLDJE EL NEKÜNK!
hirdetés

A leghasznosabb, leginspirálóbb people management tartalmak február 13-án, hogy a 2019-es éved még sikeresebb legyen!

A HRKOMM Award 2018 nyertes pályázatainak bemutatása február 20-án.

Február 28-án a gép előtt, az oktatóval együtt, a saját accountunkra belépve közösen végigvesszük, hogy adjunk fel hirdetést a Facebookon és az Instagramon.

hirdetés