hirdetés
hirdetés

Kisokos

Megbízási szerződés: mire kell odafigyelni?

Mikor kell megbízási szerződés, mik a megbízási szerződés hátrányai? A megbízási szerződés kötésének aktuális szabályait szedte össze a HRCENTRUM. A cikk leírja, pontosan mi a megbízási szerződés, mi a különbség a vállalkozási és a megbízási szerződés között, mikor kell megbízási szerződés 2021 során, emellett mik lehetnek a megbízási szerződés hátrányai és előnyei.

A megbízási szerződés egy olyan szerződéstípus, amelyben a szerződő felek egy, a dokumentumban meghatározott, szigorúan körülhatárolt tevékenység elvégzésében egyeznek meg - gyakori példa lehet egy ingatlan értékesítése. A megbízási szerződés 2021 során is a következő feleket nevezi meg: megbízó(k) és megbízott(ak). A megbízó az a személy, aki ingyen, vagy valamilyen anyagi juttatásért cserébe (például értékesítési jutalék) a megbízottat cselekvési jogokkal ruházza föl. A megbízott fogja elvégezni a megbízó által kijelölt, jól körülhatárolt feladatot, amelynek keretet ad a megbízási szerződés, ezáltal az egész folyamat törvényessé, hivatalossá válik.

Az ügy természetétől függ, hogy a megbízási szerződés magában foglal-e díjfizetési kötelezettséget (általában igen), vagy a tevékenység vállalása ingyenes. A megbízási szerződés egyik legfontosabb tényezője a bizalom: a megbízottnak a legjobb képességei, szaktudása szerint kell elvégeznie a feladatot, ugyanolyan színvonalas, szorgalmas munkavégzéssel, mintha saját ügyében járna el.

Tágan értelmezett hatókör

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései diszpozitív módon vonatkoznak a megbízási szerződés tartalmára, vagyis a különféle megbízási szerződések kritériumai a feladattól függően a felek igényeinek megfelelően, szabadon alakíthatóak, ha a megbízást vállaló személy vagy szervezet rugalmasan működik. A megbízási szerződés legelterjedtebb önállósult formái az ügyvédi és az orvosi megbízás, illetve a nagyobb értékű ingóság vagy ingatlan értékesítése. A Ptk. kifejezetten tágan értelmezi a megbízási szerződés hatókörét: a szerződés szabályai szerint a megbízási szerződés 2021 során olyan jogviszonyokra is kiterjeszthető, amelyek a Ptk.-ban leírt ügyviteli típusú szerződések körén kívül esnek.

A megbízási szerződés sajátossága, hogy a megbízó széleskörű utasítási joggal is rendelkezik. A megbízottat a szerződés és a megbízó kérései kötelezik a munka szakszerű elvégzésére. Az utasítási jog szerint a megbízó felszólíthatja a megbízottat a megbízási szerződés kritériumainak teljesítésére, a pontok betartására, utasíthatja a megbízottat a szerződésben foglalt pontok be nem tartásának következményére - például a megbízó felbonthatja a szerződést, ha a felek együttműködése nem megfelelő.

A megbízási szerződés típusai a következők:

 • megbízási szerződés;
 • közvetítői szerződés;
 • bizalmi vagyonkezelési szerződés;
 • bizományi szerződés;
 • szállítmányozási szerződés.

Miért nem vállalkozási szerződés?

A kötelem típusa alapjaiban is más: a megbízási szerződés egy gondossági kötelem, ezzel szemben a vállalkozási szerződés eredménykötelem. Megbízási szerződés esetén a megbízó egy feladat elvégzésére kötelezi, jogosítja fel a megbízottat. Amikor vállalkozási szerződésről beszélünk, a vállalkozó egy, a szerződésben megkötött eredmény elérésére, produktum előállítására kötelezett.

Ezt tartalmazza a megbízási szerződés:

 • A megbízó és a megbízott beazonosíthatóságát szolgáló adatok, pecsétek, aláírások (cég adatai, személyiigazolványszám, lakcím, születés helye és ideje stb.).
 • A megbízás időtartama: határozott vagy határozatlan idejű megbízási szerződés minta is elérhető (a megbízási szerződés tárgyától függően dönthetünk, melyik a praktikusabb számunkra).
 • A felek jogai és kötelezettségei: a megbízott kötelezett a rábízott feladatot legjobb teljesítménye szerint és a megbízó érdekeit képviselve elvégezni személyesen/más személy segítségével. A megbízó reális kérésekkel fordul a megbízotthoz, a megbízott lépéseiről, a megbízás teljesítéséről a megbízó kívánságainak megfelelően tájékoztatja őt.
 • A megbízás díja (amennyiben van): a teljesítendő feladatoknak természetesen költségei vannak: a megbízott sok esetben akkor is jogosult a megbízási díjra, ha a munkavégzése nem vezetett végül eredményre a befektetett munka ellenére, kivéve, ha a munkavégzésének minősége nem érte el az elvárt szintet. Ingyenes megbízási szerződés esetében a megbízott nem kér ellenszolgáltatást. Nem mindegy az sem, hogy a megbízási díj a szerződés jellegének függvényében tartalmazza-e az ÁFA-t.
 • Egyéb egyedi pontok, kritériumok, teljesítési kötelezettségek, amelyeket a megbízási szerződés aláírása előtt, a felek közös megegyezése alapján, kölcsönös beleegyezéssel kell meghatározni.
 • A megbízási szerződés megszüntetésének feltételei: a megbízási szerződés idő előtti megszüntetése esetén a megbízót díjfizetésre kötelezhetik (feladatellátási költségek).
 • A megbízási szerződés teljesítésének és megszűnésének körülményei: A szerződést a felek teljesítettnek tekinthetik vagy megszüntethetik bizonyos okokra hivatkozva. A megbízási szerződés megszűnését okozza továbbá valamelyik fél halála, a megbízó cselekvőképtelenné válása és a megbízás tárgytalanná válása. A szerződést a megbízott általában bármikor felmondhatja, a megbízó pedig ügyintézési szabályszegésre, hibára kell, hogy hivatkozzon - ha nincs alapos oka a szerződés felmondásának, a megbízó (szintén a feladat jellegének függvényében) kártérítésre kötelezhető stb.
 • A megbízási szerződés megszegésével járó szankciók, például a szerződéssel való visszaélés és a megbízási szerződés megkerülése esetén életbe lépő pénzbírság és más anyagi vagy nem-anyagi jellegű vonatkozások.

A HRCENTRUM cikke arra is kitér, mire kell odafigyelni megbízottként és megbízóként, mit tartalmazhat az apróbetűs rész, iletve mi a helyzet a burkolt munkaviszonnyal / foglalkoztatással. Olvasd el az eredeti, teljes cikket is itt!

(forrás: Pénzcentrum)
hirdetés
IRATKOZZON FEL
HÍRLEVELÜNKRE!
hirdetés
ÉRDEKES HÍRE VAN? KÜLDJE EL NEKÜNK!
hirdetés

Január végén ismét megrendezzük a Kreatív szaklap PR-workshopját, ahol első kézből ismerkedhettek meg a 2020-as év kiemelkedő PR-kampányaival.

Február 4-én bemutatkoznak a HRKOMM Award 2020 nyertes pályázatai! Stay tuned! A programot folyamatosan frissítjük!

Milyen régi, új és régiúj, azaz a változásokkal együtt frissülő szolgáltatásokat tudnak nyújtani 2021-ben a HR-szolgáltatók? Február 16-án megtudhatjátok az év első szakmai rapid találkozóján!

Épülj, hogy építhess! – Alkalmazottpszichológia-tudás a hétköznapokra HR-eseknek, cégvezetőknek, coachoknak! Féléves képzés péntekenként: 10 oktatási nap + 9 konzultációs alkalom! 2021. februártól júliusig!

hirdetés