Már csak a cégek egyötöde áll ellen a coachingnak
A work-life balance és a burnout lettek 2018-ra a coaching „slágertémái” az Országos Coaching Kutatás 2018 eredményei szerint. A korábbi évek gyakorlatát folytatva a Business Coach Kft. együttműködő partnereivel ismételten nagyszabású kutatást indított a magyar coachingpiac aktuális helyzetének feltérképezésére. Az eredményekről a kutatást vezető Komócsin Laura PCC elsőként az idei ICF Coach Konferencián számolt be.

A kutatás célja az volt, hogy felmérje a coaching elterjedtségét, alkalmazásának módjait, feltételeit és körülményeit, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy a hazai vezetők és HR szakemberek jobban megismerhessék a coachingban rejlő lehetőségeket, és minél hatékonyabban alkalmazhassák ezt az eszközt. A kutatási kérdőíveket közel 600 fő töltötte ki, akik közt coachok, coachee-k és megbízók is voltak.

Csökken a férfi coachok aránya, vidékre is elért a coaching

A kutatás eredményeiből az látszik, hogy a magyar coachingpiac ma már nem annyira Budapest-központú, mint 10 éve volt. A nemek megoszlása érdekesen alakult: a férfiak korábbi 1/3-os aránya 1/4-re esett (24%), amivel ez az eddig mért legalacsonyabb férfiarány a coachingszakmában. A coachok átlagéletkora ma 43 év.

Ami a felkészültséget illeti, míg 2008-ban a coachok 60%-a volt tanári végzettségű, ez mára harmadára esett vissza: ma már a közgazdász diplomával rendelkezők felülreprezentáltak a coachok között. Természetesen mint mindig, most is akadtak olyan különleges kitöltők is, akik „egyébként” operaénekesek, vagy éppen repülőgép-pilóták. 87%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és 88%-uknak van valamilyen egyéb munkatevékenysége a coachmunka mellett.

A coachingüléseknek már csak 78%-a valósul meg személyes találkozás keretében, azaz egyre elterjedtebb a Skype-on keresztül történő coaching és az egyéb, a személyes jelenlét szükségességét áthidaló megoldások. A legtöbben a magyar mellett angol (45%), német (12%) és francia (2%) nyelven coacholnak. Ugyanez a dobogós lista a nyelvigény tekintetében a megbízók részéről, a lengyel volt az egyetlen olyan nyelv, amit nem jelöltek meg a kínálati oldalon, de a keresletin igen. A legtöbben 2–5 ügyféllel dolgoznak párhuzamosan, az átlagos folyamat 6 alkalomból áll.

Növekvő hangsúly a munka-magánélet egyensúlyán és a burnouton

A leggyakoribb coachingtémák tekintetében változásokat figyelhetünk meg a korábbi évekhez képest. Míg 2014-ben a „Munka-magánélet egyensúlya, burnout” téma még csak a lista 3. helyén állt, addig mára az első helyre ugrott. A korábban a 4. helyet elfoglaló „Konfliktuskezelés” mostanra a 2. helyre került fel, leszorítva az első két helyről a „Vezetői képességek fejlesztését" és az „Új kinevezés, új feladat” témáját.

A coach válaszadók 73%-a 100 óránál hosszabb képzésen vett részt, míg 11%-uk 200 órásnál is hosszabb képzésen sajátította el a coaching szakma alapjait, tehát látható, hogy a többség nem éri be az egyhétvégés coachképzéssel. Továbbképzésükkel, fejlődésükkel is jobban törődnek, mint a legutóbbi felmérések alkalmával: 76%-uk vette már igénybe szupervizor segítségét, a jövőben pedig a válaszadók többsége új coachingmódszertanok elsajátítását tervezi a fejlődés érdekében.

Óradíjaik a következőképpen alakultak:

Látható, hogy míg 2008-ban még egységesek voltak a bérek a life, business és executive coach-ok körében, addig mára egy executive coach több mint négyszer annyit keres, mint egy life coach, egy business coach átlagos bére pedig kettejüké közt helyezkedik el. A life és a business coachok óradíja lecsökkent, míg az executive coachoké határozott növekedést mutat az 2008-as adatokhoz képest.

Az orvosok és a közigazgatási dolgozók továbbra sem vesznek igénybe coachingot

A coachingszolgáltatást igénybe vevő coachee-k átlagéletkora érdekes módon csak kicsivel marad el a coachokétól (41 év), itt valamivel több férfi van, mint a coachok esetében. 39%-uk középvezető, 29%-uk felsővezető, és 22% köztük a szakértők aránya. Ami a coachee-k munkahelyeit illeti, azt láthatjuk, hogy a gyártó szektorokban nőtt a coaching aránya, de továbbra is fehér hollónak számít a mezőgazdaság, az egészségügy és a közigazgatás területein.

Ami a coach-csal szemben támasztott elvárásokat illeti, a válaszadó coachee-k 70%-a várja el, hogy a coachnak legyen felsőfokú végzettsége. A megkérdezettek fele úgy nyilatkozott, hogy nem számít, milyen végzettsége van a coachnak, ha mégis, akkor 43%-uk pszichológus, 26%-uk pedig közgazdász végzettségűhöz fordulna. Ha választaniuk kell, jellemzően inkább női és maguknál idősebb coachot választanának, de a többség mindkét nemű, és a coachee-k fele bármilyen életkorú coachra nyitott.

A kereslet jóval nagyobb a business + executive coachok iránt, mint a kínálat, a megoszlás ekként alakul:

A coaching megítélése és finanszírozása, coaching használata a szervezetek körében

A coaching szakma és tevékenység elismertségének növekedését jelzi, hogy 8 év alatt ötödére – 10%-ról 2%-ra – esett vissza azok száma, akik csak divatnak tartják a coachingot. A coachingot ma az esetek 47%-ában a munkáltató, 31%-ban a coachee saját maga finanszírozza, míg 12% ingyenes coachingon vesz részt, a maradék 10%-ot pedig a barterek és a vegyes finanszírozás esetei teszik ki.

A coachingot használó szervezetek 58%-a rendelkezik 250 fő feletti foglalkoztatottal. Ez a szám 2008-ban 61% volt, vagyis már a kisebb méretű vállalatok számára is elérhetővé vált a coaching. A fentebb említett óradíj-csökkenést ez a tendencia is magyarázhatja. Örömteli változás, hogy 10 év alatt 48-ról 20%-ra csökkent azon cégek aránya, akik egyáltalán nem használnak coachingot. A coachingfolyamat kezdeményezője a szervezeten belül ma az esetek közel 1/3-ában a HR, 1/3-ában a coachee, a maradék 1/3 pedig megoszlik a közvetlen vezető és az első számú vezető között. A szervezeteken belül legnagyobb arányban a felsővezetők (68%) kapnak coachingot.