hirdetés
hirdetés

Könyvajánló

Dr. Bakó Tihamér: Az Én és az Énke

Mintha lenne bennem valaki. Valaki más, aki folyton fékez. Olykor megakadályoz abban, hogy sikeres legyek. Hogy örömben éljek. Azt élem meg, hogy gyűlölöm. Nem akarok tudomást venni róla. Pedig tudom, hogy így még kegyetlenebb lesz velem” – ez nem egy pszichotikus, skizofrén ember szájából hangzott el, egy terápiás folyamat kezdetén mondta egyik páciensem.

Személyiségfejlődésünk nagyon összetett, egymásra épülő, kölcsönösen egymásra ható folyamatok láncolata. Meghatározóak azok a mikroszociális tényezők és hatások, amelyek a szüleink révén érnek bennünket. Hat ránk továbbá a tágabb környezet is – a rokonok, barátok, bölcsőde, óvoda, iskola. Ugyanakkor minél idősebbek vagyunk, annál jobban hatunk önmagunkra is. Az integrálódott élmények formálnak bennünket, alakítják a személyiségünket. Az az erőtér, amely befolyást gyakorol ránk, részben külső, részben önmagunkból eredő, részben pedig a változás következménye.

Az egészséges összhatás egészséges személyiségfejlődést tart mozgásban, azaz a személy alkotó, kreatív életet képes élni, illetve a különböző életszakaszokban ki tud teljesedni, és mindig képes építően továbblépni a következő fejlődési időszakba. Ennek az a biztosítéka, hogy az én a személy integrált magjaként képes legyen az egyént állandóan fejlődő pályán tartani szervezőerejével. A belső énrészek ilyenkor mintegy mozaikszerűen kiegészítik egymást, egy irányban segítik a személyiség fejlődését, lehetőséget adva a sokszínűség, sokoldalúság kibontakoztatására. Ennek köszönhetően tudjuk kezelni a frusztrációt, a stresszt, megoldani a konfliktusokat, és kreatívan túlélni a kríziseket. Az ép személyiség képes a traumatikus élmény pozitív, előremozdító átdolgozására is. Az egészségesen működő én mint egy hajó tőkesúlya tartja felszínen a személyt: hánykolódik hosszabb vagy rövidebb időszakon át, de nem süllyed el.

A fent említett belső hangra visszatérve: milyen gyakran érezzük egészségesen is azt, hogy bennünk is zajlanak párbeszédek, például amikor megkívánunk valamit, de az anyagi korlátok gátat szabnak. Vagy amikor elhatározzuk, hogy leadunk néhány kilót, és véletlenül betévedünk egy süteményboltba. Ez a belső párbeszéd egészséges, kiegyensúlyozott állapotunkban valóban párbeszéd. Épít és előrevisz.

 

Egy trauma során azonban, amikor az én veszélybe kerül, előfordulhat, hogy védekezésre szorul. Ennek egyik formája, amikor részekre esik szét, és az énrészek hierarchikus rendszert építenek fel. Lesz egy sérült énrészünk, amelyik magában hordozza sebzettségét. Elbújik a világ elől. Félelemben él, visszahúzódottan. Eközben egy másik, domináns énrészünk veszi át az irányítást. Ő folyamatosan gyanakszik, állandó készültségben él a veszéllyel szemben. Úgy van jelen, mint valami tűzoltó, folyamatos szolgálatban. Jól példázza ezt a készültséget A kincs, ami nincs című filmben Kamaszuka, a japán harcos, akinek nem szóltak, hogy vége a háborúnak, és még harminc évig ott él a szigeten, várva az ellenséget. Ez a domináns én is így él a világban. Úgy érzi, kizárólag ő a felelős a személyért. Eközben elnyomja „énke” részét, amely sokszor sebzett, bizonytalan és nagyon magányos. A domináns énrész nem tekinti őt partnernek. Úgy érzi, ő csak bajt okoz, hátráltat és kiszolgáltatottá tesz. Mindez meghatározza a személy viszonyát a világhoz, ami tartóssá, életstratégiává válva átrajzolja a személyiséget. Az egyén éveket, évtizedeket, de akár egy egész életet is leélhet ebben a viszonyulásban. Folyamatos fenyegetettséget, veszélyt szimatol mindenben, ezáltal állandó készenlétben él.

Ha a trauma kora gyerekkorban ér valakit, mélyebben, markánsabban formálja át személyiségét. Áthatja alapvető viszonyát a világhoz, meghatározza életszemléletét. A gyermek normális esetben az őt érő külső, belső és a változás által inspirált hatásra saját, naiv életfilozófiát alakít ki, ami felnőttkorra jobb esetben reálissá válik, és segíti őt a világhoz való viszonyában, az önmegvalósításban. Ez az életfilozófia – összhangban a személyiséggel – nagy hatású lehet, egyértelművé teszi az életutat. Ha trauma éri a gyereket, ez a folyamat leáll, eltorzul, a naiv életfilozófia nem megy át korrekción. A realitással való ütköztetés nem szolgálja az életszakaszoknak megfelelő változások kialakulását. Ellenkezőleg: a felnőttkorra is megmarad a maga naivitásában, és többek között tudattalan gyermekkori fogadalomként torzítja el a személy életét – a korrekció hiánya irracionális, túlhaladott, megnyomorító élethelyzetekben tarthatja fogva. Sokszor azért válik szükségessé a külső beavatkozás, mert az egyén ezt nem képes átlátni, megváltoztatni, meghaladni. Ez az állapot akadályozza őt a természetes alkalmazkodásban. „Megreked”, és nehézkessé válik. Az ő számára viszont maga az élet válik nehézzé.

Ennek a könyvnek – részben ezért is – az a célja, hogy játékosan, személyes élményeken és sok-sok esetrészleten keresztül irányítsa rá a figyelmet az énrészek közötti viszonyra, a gyermekkori fogadalmakra. Az Én és az Énke segíthet abban, hogy az olvasó szembesüljön azzal, hogyan is áll saját magával. Mennyire egységes szerkezet, mennyire együttműködő, építő, előrevivő az énállapota? Segít láttatni azt is, van-e olyan gyermekkori fogadalma, ígérete, amely eltorzíthatta a felnőtt életét. A könyv nemcsak szembesít, tükröt tart, hanem az esetek révén, belső munkát láttatva, bátorít az önreflexióra és arra is, hogy az olvasó, ha szükséges, kérjen terápiás segítséget.

           

 

Barta Judit
a szerző cikkei

hirdetés

Címkék

IRATKOZZ FEL
HÍRLEVELÜNKRE!

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON!

hirdetés
ÉRDEKES HÍRE VAN? KÜLDJE EL NEKÜNK!
hirdetés

Nyerő SSC people-management stratégiák. Fluktuációcsökkentő minikonferencia június 7-én.

Idén is Sales&Pszichológia konferencia. Foglald le helyed most! 2019.05.28.

Toborzási kampányok létrehozása és eredményes működtetése a LinkedIn-en: gyakorlati workshop június 6-án, limitált létszámmal.

Burnout - Ismerd fel, ismerd meg és lábalj ki belőle Csatlós Csillával június 12-én!

hirdetés